Проект за бъдещо развитие на ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР “ЕНИГМА СТИЛ“ ПАЗАРДЖИК
за изграждане на модерни магазини и складови площи

Скица на проекта 3D визуализация
 
© 2010